Schulleitung und Kollegium

Frau Braun

Oberschulrektorin, os-eda.braun@schulen-ee.de

Frau Wiedemann

stellv. Schulleitung, r.wiedemann@elsterschulzentrum,de

Grundschule

FLEX A

Frau Steude, J. j.steude@elsterschulzentrum.de

Flex B

Frau Stepaneck, I. i.stepaneck@elsterschulzentrum.de

Klasse 3

Frau Richter, M. m.richter@elsterschulzentrum.de

Flex A

Frau Stange, H. h.stange@elsterschulzentrum.de

Flex B

___________________________________ __________________________________

Klasse 3

Frau Schöche, S. s.schoeche@elsterschulzentrum.de

Klasse 4

Frau Ettrich, S. s.ettrich@elsterschulzentrum.de

Klasse 5

Frau Engelmann, B. b.engelmann@elsterschulzentrum.de

Klasse 6

Frau Engelmann, J. j.engelmann@elsterschulzentrum.de

Klasse 4

Frau Schenke u.schenke@elsterschulzentrum.de

Klasse 5

Frau Weiland, S. s.weiland@elsterschulzentrum.de

Klasse 6

Frau Beilich, N. n.beilich@elsterschulzentrum.de

Oberschule

Klasse 7a

Frau Wehner, J. > > j.wehner@elsterschulzentrum.de ............................................................................................................................... Herr Stemmler, J. > > j.stemmler@elsterschulzentrum.de

Klasse 7b

Herr Schemmel, R. > > r.schemmel@elsterschulzentrum.de ............................................................................................................................... Frau Appelt, S. > > s.appelt@elsterschulzentrum.de

Klasse 7c

Frau Katschner, L. > > l.katschner@elsterschulzentrum.de ............................................................................................................................... Frau Schwarz, K. > > k.schwarz@elsterschulzentrum.de

Klasse 8a

Herr Mahn, S. > > s.mahn@elsterschulzentrum.de ............................................................................................................................... Frau Möckel, J. > > j.moeckel@elsterschulzentrum.de

Klasse 8b

Frau Wengert, M. > > m.wengert@elsterschulzentrum.de ............................................................................................................................... Herr Reiter, R. > > r.reiter@elsterschulzentrum.de

Klasse 8c

Herr Seidel, T. > > t.seidel@elsterschulzentrum.de ............................................................................................................................... Frau Baude, H. > > h.baude@elsterschulzentrum.de

Klasse 9a

Frau Vetter, S. > > s.vetter@elsterschulzentrum.de ............................................................................................................................... Herr Töpfer, P. > > p.toepfer@elsterschulzentrum.de

Klasse 9b

Herr Micksch, J. > > j.micksch@elsterschulzentrum.de ............................................................................................................................... Frau Muth, N. > > n.muth@elsterschulzentrum.de

Klasse 10a

Frau Schober, A. > > a.schober@elsterschulzentrum.de ............................................................................................................................... Herr Knobloch, M. > > m.knobloch@elsterschulzentrum.de

Klasse 10b

Frau Mehnert, E. > > e.mehnert@elsterschulzentrum.de ............................................................................................................................... Frau Hasenkopf, A. > > a.hasenkopf@elsterschulzentrum.de

FU 7-9

Frau Hoppe, S. s.hoppe@elsterschulzentrum.de

Leiterin SZ Wonnemar

Frau Hecht, G. g.hecht@elsterschulzentrum.de

Schulsozialarbeit

Frau Wiedemann sozialarbeit@elsterschulzentrum.de